Melancholia

Skulpturinstallation i 2 dele, stål

2015