Jeg deltager på Frederiksborg Slots store portrætudstilling Portræt Nu, Carlsbergfondets Portrætpris, med mit værk ‘Selfportrait with arm’, skulpturinstallation i 2 dele, stål.

Deltagerne der har bidraget til portrætkonkurrencen er fra de nordiske lande og Kina.

Udstillingen slutter d. 30. juli, herefter fortsætter udstillingen til Ljungbergmuseet i Sydsverige.