Frem til 18. februar 2024 viser Kastrupgårdsamlingen et uddrag fra Bente Polanos portræt serie Portrætter af et svundet liv

Alle værker er fra den faste samling.

Bente Polano fik ideen til serien Portrætter af et svundet liv under arbejdet med at tegne ældre menneskers ansigter. Polano ville skildre det liv som er levet og som kommer til udtryk i et ældet ansigt, men samtidig også gengive det fysiske ydre. De ældre mennesker, der sad model for Polano fortalte deres egne meget forskellige livshistorier og deres opfattelse af alderdommen. Det var fortællinger om arbejds- og kærlighedsliv. Om barndom og trange kår i opvæksten og om skolegang i 1920’ernes Danmark. Om at være født i en arbejderfamilie og selv forblive arbejder resten af livet, om hårdt arbejde men også om et godt levet liv. Det blev også til fortællinger om at være enlig mor og om generelt at være ufri, som kvinde i en tid, hvor man ikke talte om ligeløn eller ligestilling, og hvor storvasken blev kogt i grukedel, opvasken ordnet med viskestykke og hullerne i sokkerne stoppet om aftenen.

De portrætterede er 7 kvinder og 6 mænd. De er alle født imellem 1892 og 1917. Deres navne er tidstypiske for deres generation, men opdigtede, fordi de ældre ønskede at være anonyme.

Portrætserien er fremstillet som akvatinte-kobbertryk og holdt i gråtoner, trykkene udført af kunstneren selv i eget værksted.

Polanos portræt-serie udvidedes til også at omfatte interviews udført af Torben Paaske og en tegneserie af Polano der beskrev livet som hver enkelt af de ældre havde fortalt det, resultatet blev et undervisningsmateriale, hvor både sociale, historiske og samfundspolitiske spørgsmål blev behandlet sideløbende med det overordnede tema: alderdom. Undervisningsmaterialet udkom som en storbog i A3 format.

Kastrupgaardsamlingen:  Kastrupvej 399, 2770 Kastrup      Fri entre       www.kastrupgaardsamlingen.dk